czwartek, 30 października 2014

Wymień okna przed zimą

Wymiana okna dachowego Velux
Jeśli mamy w planach wymianę stolarki okiennej, to najlepiej dokonać jej przed okresem zimowym. Nowe okna lepiej zabezpieczą budynek przed stratami ciepła. Mogą być także źródłem energii cieplnej ze słońca, co w znacznym stopniu zależy od powierzchni szyby. Pomoże to obniżyć koszty ogrzewania i zapewni komfort w pomieszczeniach.

Na co warto zwrócić uwagę wybierając okna?
Okna często postrzegane są jako źródło strat ciepła. Dotyczy to głównie okien zamontowanych ok. 20 lat temu. Ich parametry są nieporównywalne do oferowanych obecnie nowoczesnych okien, a ich właściwości energooszczędne pogorszyły się z czasem (np. rozszczelnienie). Tymczasem okna dobrej jakości są istotnym elementem energooszczędnego domu i gwarancją niższych rachunków.

Parametry techniczne – kierunek energooszczędność
Wybierając okna należy zwrócić uwagę na ich parametry, m.in. współczynnik przenikania ciepła okna Uw oraz przepuszczalność energii promieniowania słonecznego g. W ulotkach wielu producentów pojawia się współczynnik przenikania ciepła szyby Ug, jednak trzeba pamiętać, że nawet najlepsza szyba nie funkcjonuje samodzielnie. Zamontowana w ramie o gorszej izolacyjności może nie zapewniać optymalnej ochrony przed niskimi temperaturami. Warto mieć na uwadze współczynnik przepuszczalności energii cieplnej g, który opisuje, ile energii przedostaje się do wnętrza, co wspomaga proces dogrzewania. Dlatego istotne jest, aby okna miały dużą powierzchnię przeszklenia. Nowe warunki techniczne obowiązujące od 2014r. określają maksymalne wartości tych parametrów. Według rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju współczynnik Uw ma być stopniowo obniżany. Obecnie w budynkach można montować okna pionowe o współczynniku Uw max 1,3 W/m2·K, a połaciowe 1,5 W/m2·K. W styczniu 2021r. współczynnik ten nie powinien przekraczać 0,9 (W/m2K) dla okien pionowych i 1,1 (W/m2K) dla okien połaciowych.

W efekcie liczy się bilans
Dla współczynnika g, który pozwala na pozyskiwanie energii słonecznej zimą, obecne rozporządzenie nie narzuca wymagań. Zaostrzeniu uległo wymaganie dla maksymalnej wartości współczynnika g w okresie letnim, do wartości 0,35. Przedstawiona w rozporządzeniu formuła obliczania współczynnika g latem zmusza projektantów do stosowania przesłon na oknach, co pozwala pogodzić ochronę wnętrza przed przegrzewaniem latem i zapewnienie dostępu do energii cieplnej zimą.

- Istotne jest spojrzenie na efektywność energetyczną poprzez pryzmat bilansu energetycznego, uwzględniające nie tylko energooszczędność okna, lecz także jego zdolność do pozyskiwania energii cieplnej ze słońca. Już teraz w obliczeniach efektywności energetycznej budynków uwzględnia się zyski energii cieplnej wpadającej przez okna zimą - podkreśla Monika Kupska-Kupis, architekt z firmy VELUX

Ponieważ okna wybieramy na wiele lat, lepiej wybrać stolarkę, która już spełnia lub jest zbliżona parametrami do przyszłych wymagań. Większość producentów osiągnęła obecny standard wymagany przepisami, jednak wyzwaniem będzie obniżenie współczynnika Uw do wartości określonej w przepisach za 8 lat.

- W przypadku firmy VELUX, dzięki poczynionym inwestycjom w Nową Generację okien, a konkretnie dzięki innowacyjnej technologii ThermoTechnologyTM zapewniającej lepszą izolacyjność cieplną, udało się już teraz obniżyć współczynnik przenikania ciepła do wartości 1,3 (W/m2K), zatem okna VELUX linii Standard Plus i Premium już teraz znacząco zbliżyły się do standardów, które będą obowiązywały w 2021 r – mówi Monika Kupska-Kupis.

Dobra wentylacja - lepsza jakość powietrza w naszych domach
Zamontowane w nowoczesnych oknach nawiewniki i systemy wentylacji, pozwalają na wymianę powietrza przy zamkniętym skrzydle. Jest to ważne, gdyż jakość powietrza w pomieszczaniu ma wpływ na zdrowie, samopoczucie i koncentrację. Ma także znaczenie w walce z infekcjami. Ponadto zbyt wysoka wilgotność i zła jakość powietrza mogą powodować astmę czy alergie, na które podatne są zwłaszcza dzieci.

Wygodny sposób otwierania dostosowany do sytuacji architektonicznej
Rynek oferuje okna z różnymi typami otwierania. Wybór jest Ważny, szczególnie w przypadku okien dachowych, ponieważ pozwala dopasować okna do typu poddasza. Czynnikiem przesądzającym o wyborze typu otwierania okna są uwarunkowania techniczne (np. wysokość ścianki kolankowej). Gdy jest ona niezbyt wysoka (ok. 1m), dobrym rozwiązaniem są okna z górnym otwieraniem. Jeśli górna krawędź okna jest na poziomie 2,5m lub wyżej, wygodniejsze będą okna z otwieraniem dolnym.

Jeden na jeden – najprościej i najtaniej
Najprostszym rozwiązaniem jest wymiana starego okna na nowe o tych samych lub zbliżonych wymiarach. W przypadku okien dachowych niezbędne będzie zdemontowanie części pokrycia dachowego, gdyż wraz z oknem wymienia się kołnierz uszczelniający. Niestety nie jest prostą sprawą wymiana starego okna na nowe bez uszkodzenia wewnętrznej wnęki okiennej. W przypadku okien fasadowych, będzie konieczne wykończenie gipsem i odmalowanie, co nie jest zbyt pracochłonne. W przypadku okien dachowych, niezbędna będzie naprawa wnęki lub wymiana na nową. Wnękę można wykonać z płyt kartonowo-gipsowych, pamiętając aby płaszczyzna nad oknem była równoległa do podłogi nad oknem, a pod nim - prostopadła. Dobrym wyjściem może być wykorzystanie gotowej wnęki okiennej. Są one droższe, lecz wykonane z materiału bardziej odpornego na wilgoć i uszkodzenia. Niektórzy producenci, np. VELUX, oferują kołnierze uszczelniające, które umożliwiają wymianę okna bez uszkodzenia wnęki okiennej. Przy ich zamawianiu trzeba podać symbol starego okna, wymiary i rodzaj pokrycia.

Prawidłowy ciepły montaż okien – gwarancja sukcesu
Wymiana okien wymaga wiedzy i przygotowania. Najlepiej skorzystać z usług profesjonalnej ekipy wykonawczej. Bardzo ważne jest połączenie okna z warstwami izolacji ściany lub dachu. Producenci oferują rozwiązania systemowe, które zapewniają ciepły montaż. Warto z nich skorzystać, by uniknąć powstawania mostków termicznych na styku okna ze ścianą lub dachem. Ponadto w przypadku planowania wymiany okien połaciowych, ważny jest stan techniczny konstrukcji dachu. Przed wymianą, najlepiej uzyskać poradę dekarza, który oceni obecny stan.

Wymiana okien zgodnie z przepisami – o czym należy pamiętać
Wymiana okien w domach jednorodzinnych nie należy do robót budowlanych opisywanych w przepisach budowlanych. Jeśli wymiana skończy się na odtworzeniu stanu pierwotnego, jest zwykłym użytkowaniem rzeczy wynikającym z prawa własności. Jeśli działanie wiązałaby się z integracją w konstrukcję budynku (powiększenie otworu lub wybicie nowego), zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zatem zmiana wielkości okien i zrobienie nowego otworu w elewacji lub dachu podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę

Warto sprawdzić także, czy firma montująca okna, przekaże starą stolarkę do recyclingu. Jeśli nie, to przy obecnych przepisach dotyczących segregacji odpadów, trzeba będzie ponieść dodatkowe wydatki związane z odbiorem starych okien.

Źródło: VELUX
Foto: VELUX