czwartek, 26 lutego 2015

Jak wybrać dobrą ekipę dekarską?

Dobra ekipa dekarska - montaz oien dachowych
Dach to istotny element konstrukcji budynku, a osadzone w nim okna dachowe są narażone na ekstremalne warunki pogodowe, dlatego powinny być nie tylko dobrej jakości, ale również prawidłowo zamontowane. Przeciekający dach lub źle zamontowane okna połaciowe to nie tylko spory problem, ale także wysokie koszty napraw. Warto więc wybrać sprawdzonego i doświadczonego wykonawcę.

Specjalizacja i doświadczenie
Warto wybrać firmę, która ma doświadczenie w pracach, które chcemy zlecić. Aby się o tym przekonać można poprosić wykonawcę o pokazanie zdjęć z zakończonych realizacji lub wskazanie adresów w okolicy, które możemy zobaczyć. Ważne jest także doświadczenie poparte aktualnymi certyfikatami. Firma, która uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez organizacje branżowe i producentów materiałów budowlanych dba o rozwój zawodowy pracowników i podąża za trendami.

- Jako producent okien dachowych dbamy o to, aby stale szkolić wykonawców, zarówno z technik montażu, ale także znajomości różnych rozwiązań możliwych do zastosowania na budowie. Przynosi to korzyści nie tylko samym uczestnikom, ale także ich klientom. Z moich doświadczeń wynika, że wykonawcy biorący regularnie udział w szkoleniach potrafią być również lepszymi doradcami dla klientów – mówi Jacek Siwiński, dyr. generalny firmy VELUX Polska, prowadzącej cykl szkoleń dla dekarzy pod nazwą Akademia Rozwoju Biznesu VELUX. - Oczywiście niezależnie od zdobytych certyfikatów liczy się również staż zawodowy pracowników firmy – dodaje.

Umowa i gwarancja
Warto pamiętać o formalnościach, takich jak sporządzenie i podpisanie umowy. Jest to ważne w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń lub składania reklamacji. Nie warto bazować na uzgodnieniach ustnych, ponieważ wówczas łatwo o nieporozumienie. W umowie trzeba określić zakres prac, termin wykonania, całkowite koszty usługi oraz harmonogram płatności. Najlepiej wybrać firmę, która udzieli gwarancji na wykonane prace, co zostanie również zawarte w umowie. Można też sprawdzić, czy wykonawca posiada polisę OC. To dodatkowe zabezpieczenie w sytuacji, gdy w wyniku lub w trakcie prac nastąpiłyby jakieś uszkodzenia.

- Specyfika naszej działalności sprawia, iż pomimo należytej staranności w trakcie realizacji prac dekarskich istnieje prawdopodobieństwo wyrządzenia nieumyślnych szkód kontrahentom. Mimo, że posiadanie umowy ubezpieczenia OC nie jest obowiązkowe, to uważam, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w naszej branży powinien je zawrzeć – mówi Anna Deran, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. - Zdecydowanie polecam klientom wybieranie takich właśnie firm dekarskich – dodaje.

Dobry kontakt i bieżąca kontrola
Gwarancją sprawnego przebiegu prac budowlanych jest także dobra relacja z firma wykonawczą. Jeśli od początku łatwo się z nim skontaktować i chętnie odpowiada on na nasze pytania to z pewnością ułatwi cały proces.

Oprócz doświadczenia ekipy dekarskiej ważne jest także jej wyposażenie. Narzędzia jakimi dysponuje, czy sprzęt do transportu materiałów budowlanych świadczą o profesjonalnym przygotowaniu do pracy.

Nawet najlepszą ekipę dekarską warto kontrolować trakcie trwania procesu budowlanego. Koniecznie zwróćmy uwagę czy wykonawca przestrzega zasad BHP. To zredukuje ryzyko nieszczęśliwego wypadku na naszej budowie. Warto też obserwować postęp prac dekarskich i sprawdzać czy firma przestrzega zaleceń producentów podczas montażu. Śledząc instrukcję np. montażu okna możemy zweryfikować, czy wykonano wszystkie etapy prac. Jeśli mamy wątpliwości odnośnie poprawności dobrze jest zawczasu wezwać na budowę inspektora nadzoru budowlanego lub podpytać producenta.

Jak znaleźć dobrą i sprawdzoną firmę dekarską?
W poszukiwaniu dobrej ekipy pomoże nam internet. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy publikuje na swojej stronie listę członków w każdym województwie wraz z danymi kontaktowymi. Producentom zależy także, aby klienci w łatwy sposób odnajdowali dobrych fachowców. Dla przykładu VELUX prowadzi na swojej stronie bazę Rekomendowanych Wykonawców (www.velux.pl/rekomendowanywykonawca). Dobrymi platformami do wymiany doświadczeń są ponadto specjalistyczne fora budowlane. Także sprzedawcy materiałów budowlanych współpracują na stałe ze sprawdzonymi fachowcami i mogą nam kogoś polecić.

Źródło: VELUX
Foto: VELUX