czwartek, 21 kwietnia 2016

Grupa VELUX Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Grupa VELUX przystąpiła do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dołączenie do grona firm współpracujących z organizacją zbiegło się z premierą Raportu Społecznej Odpowiedzialności Grupy VELUX. To pierwszy taki raport w branży stolarki okiennej w Polsce.

Oficjalne przystąpienie Grupy VELUX do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbyło się pod koniec marca w Kinie Muranów w Warszawie, podczas ogłoszenia 14. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.
Społeczna odpowiedzialność VELUX bazuje na zasadach Przedsiębiorstwa Modelowego, które zostały sformułowane w 1965r. przez założyciela - Villuma Kann Rasmussena. Firma Modelowa to przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, które nie tylko dostarcza użyteczne produkty, ale również traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców lepiej niż większość innych korporacji. Pierwszy polski raport CSR Grupy VELUX przedstawia działania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. W bieżącym roku Grupa VELUX świętuje 75 rocznicę istnienia, co jest znakomitą okazją do podsumowania aktywności firmy w zakresie odpowiedzialnego biznesu.

FOB to organizacja pozarządowa, która propaguje społeczną odpowiedzialność biznesu. Jest inicjatorem i partnerem przedsięwzięć istotnych dla polskiego CSR. W ramach Programu Partnerstwa współpracuje z 50 firmami na rzecz szerzenia idei CSR.

Źródło: VELUX
Foto: VELUX